Závěrečný účet městyse Boleradice za rok 2018 – schválený na 5. zasedání ZM dne 18.6.2019

Závěrečný účet městyse 2018 schválený FIN 12-2018 Finanční kontroly - komentář 2018 Finanční kontroly - zpráva 2018 Finanční vypořádání dotací a podklady pro sestavení SZÚ - komentář k hospodaření za rok 2018 Finanční vypořádání dotací a podklady pro sestavení SZÚ - přloha 3A - MZe - obnova hřbitovní zdi Finanční vypořádání dotací a podklady pro sestavení SZÚ příloha 1b úvěry Inventarizační zpráva 2018 Příloha 12-2018 Příloha účetní závěrky 2018 Rozvaha 12-2018 Výkaz ZZ 12-2018 Závěr...
More

Závěrečný účet městyse Boleradice za rok 2018 – návrh

Závěrečný účet městyse 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 FIN 12-2018   Rozvaha 12-2018   Výkaz ZZ 12-2018 Příloha 12-2018   Příloha účetní závěrky 2018 Inventarizační zpráva 2018 Finanční kontroly - komentář 2018 Finanční kontroly - zpráva 2018 Finanční vypořádání dotací a podklady pro sestavení SZÚ - komentář k hospodaření za rok 2018 Finanční vypořádání dotací a podklady pro sestavení SZÚ - přloha 3A - MZe - obnova hřbitovní zdi Finanční vypo...
More