Proč Památník Viléma Mrštíka v Helenčině údolí ?

Území mezi Hustopečemi a Kloboukami u Brna je velmi poznamenáno osobnostmi bří. Mrštíků, Jana Herbena a také T.G.Masaryka! Proto je často nazýváno „Krajem Mrštíků a Herbena“ a sám Herben je charakterizoval „ Krajem beze stínu“. Masarykovi tento kraj poznamenal jeho mládí a studentská léta. Hustopečsko má však svoje přednosti a půvaby i přesto, že je v mnoha směrech upozadňováno a zastiňováno okolními aktivnějšími a významnějšími regiony. Především život a dílo rodiny Mrštíků nesou nesmazatelné stopy nejen v Divácích, ale i v okolí, zejména Alois, Vilém a jeho žena Božena svoji literární ...
Více

Z historie: Pohodový zájezd

Uskutečnil jej Techsport ve dnech 15. a 16. června. I když to bylo v době enormního sucha na Vysočině v polovině cesty  hezký „slejvák“, což v nás vzbuzovalo naději, že i k nám něco přijde  a alespoň trošičku zaleje. Než jsme však dorazili na první zastávku již pálilo sluníčko. Ti co se vydali na prohlídku podzemí zchladili se v barevných Chýnovských jeskyních. Ti, co nechtěli překonat zrádnost 330 kluzkých schodů a prudkého stoupání, strávili čekání v příjemném chládku vzpomínáním na veselé příhody. Po vydatném obědě nás vítal  a skvostným interiérem zaujal zámek Orlík a téměř šokoval množstv...
Více

Z historie: Poleradice či Boleradice

Až neuvěřitelně rozporuplné postoje  mají v Boleradicích na původ názvu svého městyse. Do roku 1924 se užívalo pojmenování Poleradice, nářečně Polehradice, což byl poněmčený původní název Boleradice. Ke změně názvu došlo na základě zákona č. 266 z roku 1920, vládní nařízení č. 324 z roku 1921 a výnosu ministerstva vnitra č. 43354 z roku 1923. Ten nařizoval změnu a nepoužívání všech poněmčených pojmenování měst, obcí, ulic apod. Od roku 1925 se obec opět nazývá Boleradice. Po listopadových událostech  v roce 1989  se v místě začaly projevovat snahy připomínat ten dřívější – jako je Polehr...
Více

Z historie: Techsport v roce 2015

Jeho činnost se odbývala v několika směrech, ale předně se týkala zviditelňováním a propagace našeho městyse. Nemalé úsilí si vyžádala údržba stávajících objektů, je to veledůležitá věc, její zanedbávání každý ihned pozná a odpuzuje ho to. Tak se jednalo o sečení trávy na Památníků Viléma Mrštíka v Helenčině údolí, u sousoší Cyrila a Metoděje, u studánky za mlýnem, u vinařských patronů a na naučné stezce na Pasekách, všude třikrát za rok. U vysázených dřevin na Památníku, u studánky a oškeruší se dvakrát za rok provedlo okopávání a zalévání. Dále v rámci údržby to byl nátěr 16 držáků tabulí...
Více

Boleradický hrad

je název publikace, kterou u příležitosti 875. výročí první písemné zmínky o Boleradicích, připravil k vydání Techsport  a představil jí veřejnosti týden před velikonocemi a to za účasti autorů a dobré účasti občanů. Tuto malou slavnost ozdobil svým vystoupením  pěvecký soubor mužáků z Morkůvek a děti z naší školy. Kniha popisuje výsledky strojních archeologických sond na hradě, které měly upřesnit sporé známosti o tomto hradě. Svůj účel splnily a potvrdily, že hrad byl kamenný a pevný, dobře opevněný z počátku  13. století, že nebyl žádným „polním hradem“, ale  docela dobrým sídlem významn...
Více

Památník Viléma Mrštíka v Helenčině údolí

Byl obohacen o sousoší  Helenky a Viléma i jeho včelařství. Je to žulový kolos z mrákotinského lomu, vážící 5 tun, autorem je kamenosochař pan Šebesta ze Světlé nad Sázavou. Podařilo se nám uskutečnit to, co se zdálo téměř nemožné a za přijatelné náklady. Celkem toto dílo stálo cca 80 000,- Kč. 50 000,- Kč zaplatil městys Boleradice a cca 30 000,- Kč zaplatil Techstport Boleradice.  Milým překvapením se stalo jeho příznivé přijetí návštěvníků, kterých utěšeně přibývá. Obohacený památník si tak žije svým životem a poutá příchozí svojí výhodnou polohou, vzhledem, náplní a v  neposlední řadě v...
Více