Hlášení 10.7.2019

Soukromý prodejce bude ve čtvrtek 11.7.2019 v době od 13,00 do 13,15 hod. prodávat: čerstvá vejce z Hradiště za 1,90 Kč/ks  a 3,20 Kč/ks, dále nové brambory, česnek, rajčata, okurky a papriky. Český zahrádkářský svaz Boleradice upozorňuje své členy i ostatní občany, že nabízí své služby ve zpracovně ovoce pro letní a podzimní sezonu. SUŠENÍ - kapacita sušičky 22 kg vypeckovaného ovoce za 480,-Kč  a MOŠTOVÁNÍ - cena  5,- Kč za 1 kg ovoce. Bližší informace naleznete ve vývěsce a u správce pan...
More

Hlášení 8.7.2019

Firma JURIGA s.r.o. bude dnes v 16.30 hod. prodávat brambory za 12,50 Kč/kg, baleno po 8 kg, a cibuli za 20 Kč/kg, baleno po 5 kg.  Zelenina Juvita Uherský Brod bude zítra v úterý 9.7.2019  od 11:10 do 11:30 hod., prodávat nové brambory ze Znojma, meruňky ze Strážnice, novou cibuli, nový česnek, česká rajčata, papriky a okurky. Dále nabízí olejové svíčky a další ovoce a zeleninu. Objednávat můžete i na telefonním čísle: 773 000 656. Drůbežárna Prace bude ve středu 10.7.  ve 12:00 hod. pro...
More

UPOZORNĚNÍ

Boleradice_znak
Vážení spoluobčané, pokud vás v úterý 25.6.2019 v odpoledních hodinách kontaktoval osobně doma realizátor tzv. průzkumu dodavatelů energií a svolili jste k podpisu jakéhokoliv dokumentu, např. smlouvy či plné moci, prosím obraťte se neprodleně na Úřad městyse. Celá záležitost je projednávána s Policií ČR.
More

Poplatky za rok 2019 – splatnost 30.6.2019

Boleradice_znak
Sazby: fyzická osoba s trvalým pobytem - 500 Kč/osoba/rok děti do konce kalendářního roku, v němž dosáhnou věku 6 let a fyzické osoby, které dosáhly v příslušném kalendářním roce věku 70 |et a více a nevedou společnou domácnost s jinou osobou - 300 Kč/osoba/rok fyzická osoba vlastníci stavbu, ve které není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba - 500 Kč/objekt/rok poplatek za prvního psa - 50 Kč/pes/rok poplatek za druhého a každého dalšího psa - 75 Kč/pes/rok   Poplatky...
More

Závěrečný účet městyse Boleradice za rok 2018 – schválený na 5. zasedání ZM dne 18.6.2019

Závěrečný účet městyse 2018 schválený FIN 12-2018 Finanční kontroly - komentář 2018 Finanční kontroly - zpráva 2018 Finanční vypořádání dotací a podklady pro sestavení SZÚ - komentář k hospodaření za rok 2018 Finanční vypořádání dotací a podklady pro sestavení SZÚ - přloha 3A - MZe - obnova hřbitovní zdi Finanční vypořádání dotací a podklady pro sestavení SZÚ příloha 1b úvěry Inventarizační zpráva 2018 Příloha 12-2018 Příloha účetní závěrky 2018 Rozvaha 12-2018 Výkaz ZZ 12-2018 Závěr...
More

Závěrečný účet městyse Boleradice za rok 2018 – návrh

Závěrečný účet městyse 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 FIN 12-2018   Rozvaha 12-2018   Výkaz ZZ 12-2018 Příloha 12-2018   Příloha účetní závěrky 2018 Inventarizační zpráva 2018 Finanční kontroly - komentář 2018 Finanční kontroly - zpráva 2018 Finanční vypořádání dotací a podklady pro sestavení SZÚ - komentář k hospodaření za rok 2018 Finanční vypořádání dotací a podklady pro sestavení SZÚ - přloha 3A - MZe - obnova hřbitovní zdi Finanční vypo...
More