Hlášení – 10.2.2020

Boleradští stárci, stárky a chasa Vás srdečně zvou na Krojový ples, který se uskuteční v sobotu 15. 2. 2020 v sále ÚM Boleradice. K tanci a poslechu bude od 20 hod. hrát DH Lácaranka, ve 20:30 hod. předtančí domácí a přespolní chasy moravskou besedu. Prosíme občany a spolky, kteří chtějí přispět do tomboly, aby svoje dary předali nejpozději v pátek 14. 2. 2020 Lidce Klimešové, Boleradice 421.

Restaurace na Bařině si Vás dovoluje pozvat na další akci, která se bude konat v pátek 21. 2. 2020. Od 19:00 hod. se vrátíte v čase a budou Vám prodávat pivo za 15,-Kč a vybrané kořalky za levnější ceny. Po celý večer Vás budou provázet známé hity z 90. let a od 23:00 hod. se bude v salonku konat diskotéka. Retro kostýmy z jakékoli doby jsou vítány. Těšíme se na Vás.

Firma topenářský Servis s.r.o. a společenství kominíků a topenářů, bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Zájemcům o kolíkovou dotaci pomůžou s vyřízením dotace pro rok 2020 a můžou Vám kotel nainstalovat. Termín revizí a kontrol se uskuteční v pátek 14. 2. 2020. Cena za kontrolu a čištění komínu je 350,-Kč, za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350,-Kč a za revizi kotle na tuhá paliva je 800,-Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle 608 748 989.

Oznamujeme občanům, že poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu (popelnice), za psa a pronájem pozemků jsou vybírány na Úřadu městyse nebo je lze uhradit převodem na účet číslo: 109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu. Výše poplatku za sběr a svoz odpadu je ve stejné výši jako v loňském roce: 500,- Kč za osobu, 300,- Kč za děti do 6 let a osoby samostatně žijící starší 70 let. Splatnost poplatků je do 30.6.2020.