Obecně závazná vyhláška městyse č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Platnost vyprší dne 31.12.2019