Závěrečný účet městyse Boleradice za rok 2018 – schválený na 5. zasedání ZM dne 18.6.2019

Závěrečný účet městyse 2018 schválený

FIN 12-2018

Finanční kontroly – komentář 2018

Finanční kontroly – zpráva 2018

Finanční vypořádání dotací a podklady pro sestavení SZÚ – komentář k hospodaření za rok 2018

Finanční vypořádání dotací a podklady pro sestavení SZÚ – přloha 3A – MZe – obnova hřbitovní zdi

Finanční vypořádání dotací a podklady pro sestavení SZÚ příloha 1b úvěry

Inventarizační zpráva 2018

Příloha 12-2018

Příloha účetní závěrky 2018

Rozvaha 12-2018

Výkaz ZZ 12-2018

Závěrečný účet městyse 2018 – nápravná opatření – příloha ZM

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 bez podpisů

ZŠ rozvaha   ZŠ výkaz ZZ   ZŠ příloha (1)    ZŠ příloha (2)    ZŠ příloha (3)    ZŠ příloha (4)    ZŠ příloha (5)    ZŠ příloha (6)    ZŠ příloha (7)    ZŠ příloha (8)    ZŠ příloha (9)    ZŠ příloha (10)    ZŠ příloha (11)    ZŠ příloha (12)    ZŠ příloha (13)    ZŠ příloha (14)