Závěrečný účet městyse Boleradice za rok 2018 – návrh

Závěrečný účet městyse 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

FIN 12-2018   Rozvaha 12-2018   Výkaz ZZ 12-2018

Příloha 12-2018   Příloha účetní závěrky 2018

Inventarizační zpráva 2018

Finanční kontroly – komentář 2018

Finanční kontroly – zpráva 2018

Finanční vypořádání dotací a podklady pro sestavení SZÚ – komentář k hospodaření za rok 2018

Finanční vypořádání dotací a podklady pro sestavení SZÚ – přloha 3A – MZe – obnova hřbitovní zdi

Finanční vypořádání dotací a podklady pro sestavení SZÚ příloha 1b úvěry

ZŠ příloha (1) ZŠ příloha (2) ZŠ příloha (3) ZŠ příloha (4) ZŠ příloha (5) ZŠ příloha (6) ZŠ příloha (7) ZŠ příloha (8) ZŠ příloha (9) ZŠ příloha (10) ZŠ příloha (11) ZŠ příloha (12) ZŠ příloha (13) ZŠ příloha (14)

ZŠ rozvaha

ZŠ výkaz ZZ