Oznámení o zahájení zadávacího řízení – „Boleradice – Pod Kostelem, vodovod“

Boleradice-Pod Kostelem, vodovod – VÝKAZ VÝMĚR

A-PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B-SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C_1-Situační výkres širších vztahů_DSP.dgn

C_2-Celkový situační výkres_DSP.dgn

C_4-Katastrální situační výkres_DSP.dgn

C_5-Vytyčovací výkres_DSP.dgn

D_1 Technická zpráva

D_2-Situace_DSP.dgn

D_3-Podélný profil

D_4-Kladečské schema

D_5-Výpis trub tvarovek a armatur

D_6- Opěrné bloky na potrubí_B1

D_6- Opěrné bloky na potrubí_B3_4_5

D_6- Opěrné bloky na potrubí_poklopy

D_6- Opěrné bloky na potrubí_tabulka

Oznámení-o-zahájení-zadávacího-řízení-VŘ-malého-rozsahu

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace_Boleradice_Pod_Kostelem_vodovod

Příloha č. 2 – NÁVRH SMLOUVY O DÍLO_Boleradice_Pod_Kostelem_vodovod

Příloha č. 3 – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Příloha č. 4 – PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Příloha č. 5 – KRYCÍ LIST NABÍDKY