Polehrad – vyšel

Vyšel PolehradPrvní číslo Polehradu v tomto roce je konečně tady. Je to časopis občanů Boleradic jak je uvedeno v podtitulu. Píší ho sami představitelé obce, členové spolků, učitelé naší školy a zájemci o historii či život v obci. Časopis, má už více jak dvacet křížků – tedy snad již dospělec, který ví, co chce a kam míří – má nyní nově ustanovenu redakční radu, chystají se změny v grafice, nové uspořádání stránek časopisu i větší provázanost s médii jako jsou webové stránky obce či facebook.

A co tedy najdete v tomto čísle? Co vás zajímá, co hýbe děním v Boleradicích? Tradičně jsou první strany časopisu určeny starostovi a zastupitelům, aby nás informovali o plánech a záměrech svého konání (ano správně hlavně o čističce a kanalizaci), další strany vyplní příspěvky učitelů, následují exkurzy do historie. Jaké to je letět do Panamy na Světové dny mládeže nám píše Lidka Klimešová.

Apropó víte, kdo to byl toufar? Píši schválně s malým „t“, to není neúcta k naší osobnosti či gramatická chyba. Odpověď na otázku a nejen na ni hledejte v příspěvku Petra Mrkvy „Toufaři a toufaři“. K výročí osvobození najdete stať Jana Horáka. Vzhledem k jejímu rozsahu je zařazena do přílohy. Tradičně nás informují představitelé spolků o své činnosti i plánech do budoucna, najdete zde i četné pozvánky spolků na jejich akce… V divadle byla nedávno uvedena v premiéře další komedie Počestné paní aneb Mistr ostrého meče –  těm starším z nás jistě nebude dělat problém slovenčina v recenzi představení od přátel ze Slovenska.

Patří se upřímně poděkovat všem pravidelným přispěvatelům textů, bez nichž by časopis nebyl tím čím je. A že se jich tentokrát opravdu sešlo!

Za redakční radu Jiří Janda

 

PS: Při úklidu jsem nedávno narazil na sešitek básní Franty Němce. Sbírka má název Boleradická pohádka a pamětníci vědí, že vyšla přesně před dvaceti lety v dubnu 1999. Franta už není mezi námi ale to co po něm zůstalo – vzpomínky a básně – snad i dnes zahřeje u srdce.

Polehrad je k dispozici také zde na těchto stránkách a to i s barevnými fotografiemi. Najdete ho v: Menu – Městys Boleradice – Zpravodaj Polehrad, v němž je i archiv starších čísel.  Odkaz na aktuální číslo je zde:

Polehrad – březen 2019