Závěrečný účet městyse Boleradice za rok 2017 – schválený na 19. zasedání ZM dne 26.4.2018

Závěrečný účet městyse 2017 schválený k vyvěšení

FIN 12-2017

Výkaz ZZ 12-2017

Fin.vypořádání dotací a podklady pro sestavení st.záv.účtu za rok 2017

Finanční kontroly zprava 2017 komentář

Finanční kontroly zprava 2017

Inventarizační zpráva 2017

Příloha 12-2017

Příloha účetní závěrky 2017

Rozvaha 12-2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

ZŠ příloha (1)ZŠ příloha (2)ZŠ příloha (3)ZŠ příloha (4)ZŠ příloha (5)ZŠ příloha (6)ZŠ příloha (7)ZŠ příloha (8)ZŠ příloha (9)ZŠ příloha (10)ZŠ příloha (11)ZŠ příloha (12)ZŠ příloha (13)ZŠ příloha (14)ZŠ příloha (15)

ZŠ rozvaha 2017

ZŠ výkaz ZZ 2017

Platnost vyprší dne 01.05.2019