Obecně závazná vyhláška Městyse Boleradice č. 1/2008, o místních poplatcích

S22C-6e18120314380